Skip to main content

GDPR

Introduktion till GDPR hos Franso Redovisning AB

Franso Redovisning AB samlar in och behandlar personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden, både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Vi använder informationen för att hålla dig uppdaterad om våra nya tjänster och rutiner, samt för att svara på frågor och intresseanmälningar från potentiella kunder.


Rättsliga grunder för insamling av personuppgifter

Vi grundar vår insamling och behandling av personuppgifter på samtycke och avtalsuppfyllnad, två rättsliga grunder som tillåter oss att hantera personuppgifter. Vi tar emot ditt samtycke endast för att svara på dina intresseanmälningar. Då vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster, utgår vi från att du som kund har ingått ett avtal med oss.


Lagringstid för personuppgifter hos Franso Redovisning AB

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla tjänsterna eller för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in.


Delning av personuppgifter med tredje part

För att kunna tillhandahålla de tjänster vi har avtalat med dig som kund, kan vi behöva dela dina personuppgifter med tredje part. Vi säkerställer att alla sådana parter har ingått lämpliga avtal med oss och följer våra instruktioner för hantering av personuppgifter, samt att de upprätthåller samma säkerhetsstandard som Franso Redovisning. Tredje parter kan vara baserade både inom och utanför EU/ESS.

Dataskydd hos Franso Redovisning AB

Vi följer höga säkerhetsstandarder och rutiner för att skydda dina data mot obehörig åtkomst och spridning. Detta innebär att vi använder tvåfaktorsautentisering för systemåtkomst och att endast personal som verkligen behöver tillgång till dina personuppgifter har rätt att se dem.

Cookies

Vi använder cookies för att identifiera och följa besökare, förstå hur vår webbplats, www.franso.se, används och för att anpassa deras upplevelse för en bättre användning. Användningen av cookies är helt frivillig och kan avaktiveras för vår webbplats och raderas när som helst.

Kontakta oss

Om du har mer specifika frågor om hur vi hanterar dina data, tveka inte att kontakta oss på info@franso.se.