Skip to main content

Affärsskolan | www.affarsskolan.nu
En gratis webbaserad utbildning för dig som vill starta företag.
Moduluppbyggd i olika lektioner går den igenom affärsidé, affärsplan, finansiering och immaterialrätt.

Almi | www.almi.se
Almi företagspartner hjälper till med finansiering under vissa villkor, men ger också råd om företagsutveckling och förmedlar kontakter till andra företagare.

Drivhuset | www.drivhuset.se
Hjälper studenter som vill starta eget. Idag finns nio Drivhus på olika högskolor i Sverige.

Företagarna | www.foretagarna.se
Sveriges största organisation för företagare med 80 000 medlemmar.

IFS | www.ifs.a.se
Vänder sig främst till företagare med utländsk bakgrund. Här finns information på 16 språk, förutom svenska.

Innovativa Sverige | www.vinnova.se
Kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att utveckla din idé.

Jobs and Society Nyföretagar Centrum | www.nyforetagarcentrum.se
Här finns bland annat länkar till alla orter där du kan hitta ett Nyföretagarcentrum, checklista över vad du bör tänka på.

NUTEK | www.nutek.se
Statligt verk för att utveckla näringslivet.

Bolagsverket | www.bolagsverket.se
Här hittar du bland annat en snabbguide för att starta företag – i teorin.
I verkligheten tar det betydligt längre tid.