Skip to main content

Enskild Firma
När du startar enskild firma betyder det att du ensam driver och står för rörelsen. En enskild firma är ingen juridisk person, utan det är du själv som är personligt ansvarig för att avtal hålls och att skulderna betalas.
Enskild firma är den vanligaste bolagsformen, i alla fall när man ska precis börja.
Det är enkelt och billigt att starta enskild firma. Registreringsavgiften till Bolagsverket är 1200kr och du behöver inget startkapital. Firman identifieras genom ditt personnummer vilket är en påminnelse om att du och din firma är ett och samma.
Den som har enskild firma är bokföringsskyldig och ska deklarera inkomsterna i en bilaga till den vanliga deklarationen. Räkna alltså med att det blir krångligare att deklarera.
Man behöver ingen auktoriserad eller godkänd revisor, men den som inte själv är bokföringskunnig bör ta hjälp av en bokföringsbyrå eller redovisningskonsult.
Om du vill ha ett annat namn än ditt eget på firman måste det godkännas av Bolagsverket. Namnet är bara skyddat i länet där du bor.

Detta gäller för enskild firma:

– Enkelt och billigt att starta enskild firma.

– Du behöver inget startkapital och ingen revisor, men bör dock ta hjälp av en redovisningsbyrå.

– Du kan avsätta vinstmedel och kvitta underskott på samma sätt som i ett aktiebolag.

– Du har inget skydd för din privata ekonomi om firman kommer på obestånd.

– Det kan vara svårt att hålla isär de pengar som hör till företagets verksamhet från din privatekonomi.

– Vissa uppdragsgivare föredrar att göra affärer med aktiebolag, eftersom det förenklar för dem.

Handelsbolag

Ett handelsbolag består av en eller flera delägare, eller bolagsmän. Ett handelsbolag är en juridisk person och får ett eget organisationsnummer.
Registreringen på Bolagsverket kostar 1200kr och bolagets namn är skyddat i hemlänet. Ett handelsbolag är bokföringsskyldigt och intäkterna deklareras i bilaga till delägarnas privata deklarationer.
Den ekonomiska skiljelinjen är svag mellan ägarna och bolaget, eftersom bolagsmännen har ett solidariskt, privatekonomiskt ansvar för bolaget. Just ordet ”solidariskt” kan bli en riktig stötesten. Det förutsätts att ingen delägare får göra något mot de andras vilja – om det inte finns avtal som tillåter det. Alla delägare är solidariskt ansvariga med hela sina förmögenheter för rörelsens skulder. Det innebär att en fordringsägare kan kräva vem som helst av delägarna på hela skulden.

Detta gäller för handelsbolag

– Kräver inget startkapital och ingen revisor, men bör dock ta hjälp från en redovisningsbyrå.

– Ni kan vara flera delägare.

– Delägarna skattar bara en gång för vinsten i bolaget.

– Du har ett privat ekonomiskt ansvar för bolagets skulder och avtal.

– Kräver ett kompanjonavtal.

– Kan finnas ökad risk för osämja, eftersom delägarnas privatekonomi är involverad.

Kommanditbolag
Ett kommanditbolag är ett handelsbolag med mindre risk. Minst en av delägarna i ett kommanditbolag har begränsat ansvar. Denne ansvarar bara för sin kapitalinsats, som kan vara så låg som en krona. Övriga bolagsmän svarar för bolagets skulder fullt ut, precis som i ett vanligt handelsbolag.

Aktiebolag
Det är både lättare och svårare att starta och driva aktiebolag än andra bolag.
Lättare, eftersom det finns en aktiebolagslag att hålla sig till, och svårare eftersom det ökar byråkratin och kostnader.
Dyrare blir det också. Att registrera ett aktiebolag hos Bolagsverket kostar 2200kr. Aktiebolaget blir en juridisk person och får ett eget organisationsnummer och bolagsnamnet är skyddat i hela landet.
Ett aktiebolag är bokföringsskyldigt och måste skicka in årsredovisning till Bolagsverket. Det ska finnas en styrelse, i vissa fall en VD och en auktoriserad eller godkänd revisor.
Dessutom måste man ha minst 50 000kr i aktiekapital. Men det behöver inte vara i kontanter, utan kan vara i form av inventarier och tillgångar som datorer eller en bil. Men den som vill lägga in sin privata dator i firman, måste först få värdet godkänt av revisorn.
Delägarna i aktiebolaget riskerar bara sina respektive andelar av kapitalinsatsen.
Är du ensam delägare kan du alltså ”bara” förlora 50 000kr om ditt företag går i konkurs.

Detta gäller för aktiebolag

– Din privata ekonomi är skild från bolagets.

– Aktiebolag får ha brutet räkenskapsår, vilket kan underlätta den ekonomiska planeringen.

– Vissa uppdragsgivare föredrar att göra affärer med aktiebolag, eftersom det förenklar deras administration.

– Kräver en kapitalinsats på 50 000kr.

– Dyrare och mer administration med aktiebolag, eftersom det måste finnas revisor.