Skip to main content

Viktigt meddelande - Vi flyttar till nya lokaler

Som vi tidigare meddelat kommer vi snart att flytta. Mer specifikt kommer vi att ha flyttat helt och hållet inom den första veckan av augusti, med sista dagen i nuvarande lokal satt till den sista juli.

Från och med den 3:e augusti kommer vår nya adress vara:

Balticvägen 2-4, 1 tr.
151 38 Södertälje

Observera att fastigheten har två adresser. Balticvägen 2-4 är fastighetens framsida, och det är här du ska parkera vid besök. Här kan du också lämna in ditt bokföringsmaterial i vår svarta postlåda med logotypen på. Använd denna adress för att skicka post till oss, speciellt för våra kunder som är spridda över hela landet.

Sydhamnsvägen 57, 1 tr.
151 38 Södertälje

Sydhamnsvägen 57, vilket är fastighetens baksida, är på samma sida som Willys har sin entré. Det finns gott om parkeringsplatser tillgängliga här.

Vi förväntar oss att nästan alla våra kunder kommer att bli papperslösa inom en snar framtid, då vi satsar hårt på digitalisering.

Vi kommer att skicka ut en påminnelse mot slutet av månaden om vår kommande flytt. Vi vill också påminna om att det är en hög arbetsbelastning på byrån sedan maj, och att det dessutom förekommer semesterledigheter under juli och augusti. Samtidigt är vi i slutfasen av bokslutsarbetet. Vi ber därför om överseende under denna period.